ขั้นตอนการเปิดร้านค้า Store

 

-ขั้นตอนที่ 1

 


-ขั้นตอนที่ 2

 


-ขั้นตอนที่ 3

 


-ขั้นตอนที่ 4

 


-ขั้นตอนที่ 5

 


-ขั้นตอนสุดท้าย

 

***สินค้าที่โพสต์ขายก่อนการสร้างร้านค้าของท่านจะไม่ปรากฎในร้านค้าของท่าน

แนะนำควรทำการเปิดร้านค้าก่อนการโพสต์ขายสินค้า

กลับสู่หน้าหลัก