ขั้นตอนการโพสต์ขายสินค้า Buy it now

 

-ขั้นตอนที่ 1

 


-ขั้นตอนที่ 2

 


-ขั้นตอนที่ 3

 


-ขั้นตอนที่ 4

 


-ขั้นตอนที่ 5

 


-ขั้นตอนที่ 6

 


-ขั้นตอนที่ 7

 


-ขั้นตอนที่ 8

 


-ขั้นตอนที่ 9

 


-ขั้นตอนสุดท้าย

 


กลับสู่หน้าหลัก