• English
  • Thai

About Us

เกี่ยวกับ www.ibidsiam.com

www.ibidsiam.com เป็นตลาดออนไลน์ที่เปิดบริการให้ผู้ใช้เสนอขายและซื้อสินค้าในหลายรูปแบบการกำหนดราคา สำหรับสินค้าที่มีอยู่แล้วในเมืองไทย สัญญาซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ www.ibidsiam.com ไม่ใช่เป็นผู้ประมูล ผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าโดยตรง

แม้ว่าเราอาจให้ข้อมูลการจัดส่งและคำแนะนำอื่น ๆ ในบริการของเราคำแนะนำดังกล่าวเป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวและคุณอาจตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้การอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาข้อพิพาทธุรกรรมการซื้อขายต่างๆนั้น www.ibidsiam.com ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมและรับประกันเนื้อหาการบรรยายโฆษณาสินค้าของผู้ขาย การจัดส่งสินค้าจากผู้ขายหรือการชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อรวมถึงการจัดส่งคืนสินค้าจากผู้ซื้อหรีอผู้ขาย